Γυμνάσιο / Λύκειο

Στο Γυμνάσιο συνεχίζεται το έργο και η προσπάθεια που ξεκίνησε στο Δημοτικό. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις σε κάθε μάθημα, ενώ παράλληλα με τη σωστή καθοδήγηση και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών καλλιεργούν τα ατομικά τους χαρίσματα και τις προσωπικές τους κλίσεις. Δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτιστικά, εικαστικά, θεολογικά, μουσικά, αθλητικά, περιβαλλοντικά μέσα από την ανάθεση αντίστοιχων εργασιών σε κάθε
τομέα και κατά συνέπεια κατανοούν καλύτερα τον κόσμο γύρω τους, αποκτούν ενδιαφέροντα, ενισχύουν την κοινωνικότητα και την ευαισθησία τους, γνωρίζουν φίλους, μαθαίνουν να συνεργάζονται και χαίρονται τη σχολική καθημερινότητά τους!

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σχολείου μας ολοκληρώνονται στο Λύκειο. Με συστηματική και μεθοδική μελέτη οι μαθητές συνεχίζουν την προσπάθεια ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ενιαίου Λυκείου. Παράλληλα με τους γνωστικούς στόχους δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και στην καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους. Επιπλέον, ενισχύεται η ενεργητική και ερευνητική στάση των παιδιών κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος με απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων ανθρώπων, ικανών να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.

Δραστηριότητες στις βαθμίδες του Γυμνασίου και του Λυκείου

 • Διδασκαλία των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος
 • Ενισχυτικές ώρες διδασκαλίας στα βασικά μαθήματα
 • Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης
 • Διαγωνίσματα στο τέλος κάθε ενότητας
 • Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου
 • Διδασκαλία ξένων γλωσσών με τη χρήση των νέων τεχνολογικών και χωρισμός σε τμήματα με βάση το γνωστικό επίπεδο
 • Διεξαγωγή πειραμάτων στο μάθημα της Χημείας και πρακτική εξάσκηση των ίδιων των μαθητών με κλασικές μεθόδους αλλά και με τη
  χρήση Τ.Π.Ε
 • Διδασκαλία μουσικής και δυνατότητα συμμετοχής στη σχολική χορωδία
 • Συμμετοχή σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς
 • Οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και συμμετοχή σε τοπικούς αθλητικούς αγώνες
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ερευνητικά κέντρα, αθλητικούς χώρους
 • Διοργάνωση σχολικών γιορτών, εκδηλώσεων με αφιερωματικό χαρακτήρα
 • Συμμετοχή στο σχολικό περιοδικό
 • Προβολές επιλεγμένων ταινιών για κοινωνικό προβληματισμό καισχετική συζήτηση
 • Διοργάνωση σχολικών ημερήσιων ή πολυήμερων εκδρομών

Η ζωή στο σχολείο

Τμήματα Ξένων Γλωσσών

Τμήμα Χορωδίας

Τμήμα Ρομποτικής

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Τμήμα Τένις

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο

Εργαστήριο Τεχνολογίας

Εργαστήριο Πληροφορικής

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Εργαστήριο Αγιογραφίας

Eclass

Συμβουλευτική

Σ.Ε.Π.

Περιοδικό

Βιβλιοθήκη

Αθλητισμός

Εκκλησιαστικό Βίωμα

Camp

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Σχολικές Γιορτές

Εκδρομές / Δράσεις