Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

«Υπάρχουν δύο πιθανές εξελίξεις: Αν το αποτέλεσμα επαληθεύει την υπόθεση, θα έχεις κάνει μία μέτρηση. Αν το αποτέλεσμα δεν συμφωνεί με την υπόθεση, τότε θα έχεις κάνει μια ανακάλυψη.»
Enrico Fermi, 1901-1954
Ιταλοαμερικανός πυρηνικός φυσικός

Στο χώρο των εκπαιδευτηρίων μας λειτουργεί Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, στο οποίο διενεργούνται πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, στα πλαίσια των αντίστοιχων μαθημάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Το εργαστήριό μας είναι πλήρως εξοπλισμένο με πάγκους εργασίας, όργανα, συσκευές, εργαλεία, καθώς και τα απαραίτητα αντιδραστήρια και υλικά για την πραγματοποίηση πειραμάτων, τόσο σε μορφή επίδειξης από τον υπεύθυνο καθηγητή, όσο και από τους ίδιους τους μαθητές (μετωπικά). Ο βιντεοπροβολέας του εργαστηρίου, καθώς και η ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο υποστηρίζουν τη διδακτική πράξη και την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των πειραμάτων.

Οι μαθητές μέσα από την πειραματική διαδικασία ανακαλύπτουν και κατασκευάζουν τη γνώση, συνδέοντάς την με φαινόμενα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Αντιλαμβάνονται πώς οι φυσικές επιστήμες συνδέονται με τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως η υγεία, η τεχνολογία, η παραγωγή προϊόντων. Καλλιεργούν δεξιότητες όπως η λογική και αναλυτικοσυνθετική σκέψη, η ομαδοσυνεργατικότητα, αλλά και ο χειρισμός των κατάλληλων οργάνων μέτρησης και παρατήρησης. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και τους δίνονται κίνητρα για έρευνα και εμβάθυνση στον κόσμο της επιστήμης, αναπτύσσοντας παράλληλα τη δημιουργική τους σκέψη.

Τα πειράματα σχεδιάζονται από τους υπεύθυνους καθηγητές κάθε μαθήματος, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να συνδυαστεί αρμονικά η θεωρία με την πράξη, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον όλων των μαθητών για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών.

Τέλος, το εργαστήριο είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία του.