Εργαστήριο Πληροφορικής

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο σχολείο μας ξεκινάει από την Α’ Δημοτικού και συνεχίζεται μέχρι την Γ’ Λυκείου.

Στο εργαστήριο του Δημοτικού οι μαθητές εξοικειώνονται με την Επιστήμη των Υπολογιστών μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες και παιχνίδια. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν Web.2.0 εργαλεία, εφαρμογές γραφείου και εξοικειώνονται με διάφορα εικονικά περιβάλλοντα προγραμματισμού. Μέσα από δημιουργικές ατομικές και ομαδικές εργασίες καλλιεργούν