Τμήματα Παραδοσιακών Χορών

Στην προσπάθεια διάδοσης και διάσωσης της παράδοσής μας, στο σχολείο μας λειτουργούν αδιάλειπτα από το 1992 τμήματα παραδοσιακών χορών. Μέχρι σήμερα έχουν μαθητεύσει περίπου 2000 μαθητές και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εντός και εκτός σχολείου. Κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ποικίλες τοπικές χορευτικές παραλλαγές της ελληνικής υπαίθρου, στην παραδοσιακή μουσική και το τραγούδι αλλά και σε στοιχεία που αφορούν στην παραδοσιακή φορεσιά και τα έθιμα. Έτσι, αρκετές φορές οι παραστάσεις αφορούν σε μια θεματική ενότητα, όπου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σχεδόν με βιωματικό τρόπο.

Ώρες μαθημάτων Δευτέρα – Παρασκευή 13:10 – 14:10.