Σχολικές γιορτές

Οι γιορτές αποτελούν σημαντικό θεσμό και αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος των Εκπαιδευτηρίων μας. Κάθε χρόνο προγραμματίζουμε και υλοποιούμε εκδηλώσεις, που έχουν αντικείμενο εορτασμού και θύμησης γεγονότων που αφορούν τις θρησκευτικές, ιστορικές, και εθνικές μας επετείους. Η αξία του εορτασμού σημαντικών γεγονότων και ημερομηνιών στο σχολείο βρίσκεται τόσο στα μηνύματα που στοχεύουμε να μεταδώσουμε στα παιδιά, όσο και στα οφέλη που αυτά αποκομίζουν από τη συμμετοχή τους κατά την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της γιορτής.

Τα παιδιά με τις σχολικές γιορτές επωφελούνται κοινωνικά και συναισθηματικά. Έρχονται σε επαφή με τις παραδόσεις μας, δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν το παρελθόν μας αλλά και να χαρούν ιδιαίτερες στιγμές. Το πιο σημαντικό για μια σχολική εκδήλωση είναι η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών καθώς και οι ευκαιρίες που δίνονται για να εκφραστούν, να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία, να κατανοήσουν τις διαφορετικές ικανότητές τους, να επεκτείνουν την κοινωνικοποίησή τους. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές αποκτούν βιωματικές εμπειρίες , αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την αυτενέργειά τους.

Οι γιορτές μας πλαισιώνονται πάντα με θεατρικές παραστάσεις . Η σχολική θεατρική παράσταση αποτελεί μια καλλιτεχνική και παιδευτική διαδικασία κατά την οποία καλλιεργείται το συνεργατικό πνεύμα, η ανάπτυξη της υπευθυνότητας, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός καθώς και βασικές αξίες αγωγής και παιδείας.