Τμήματα Μελέτης

Ο κύκλος της Μελέτης εντάσσεται στις δραστηριότητες του σχολείου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων της πρωινής ζώνης.

Στόχος της Μελέτης είναι η περαιτέρω επεξεργασία , ανάλυση και εμπέδωση των γνωσιολογικών υλικών που έλαβαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

Ο υπεύθυνος δάσκαλος της Μελέτης, σε συνεργασία με το δάσκαλο της σχολικής ομάδας της πρωινής ζώνης, οργανώνει ασκήσεις και διαμορφώνει επιπλέον υλικά και σχεδιαγράμματα πάνω στην ύλη της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, ώστε να βοηθηθεί ο μαθητής στην εμβάθυνση και, τελικά, στην κατάκτηση των γνώσεων και πληροφοριών που συνέλεξε μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια των πρωινών μαθημάτων.

Με αυτό τον τρόπο εργασίας, η Μελέτη αποτελεί ένα φροντιστηριακό μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών, με βασικό στόχο την πνευματική ενδυνάμωση των παιδιών και την αρίστευσή τους στα σχετικά μαθήματα, αλλά και την σταδιακή προετοιμασία τους για την είσοδό τους στις μεγαλύτερες τάξεις, χωρίς γνωσιολογικά κενά και χάσματα.

Η Μελέτη είναι μέρος και προέκταση του κορμού του σταθερού σχολικού προγράμματος και φέρει πολλαπλά μαθησιακά οφέλη τα οποία είναι φανερά στις επιδόσεις των μαθητών μας.