Μουσικό Εργαστήρι

Η μουσική εκπαίδευση αρχίζει στη Α’ δημοτικού όπου τα παιδιά μας στην κατάλληλα εξοπλισμένη και διαμορφωμένη τάξη της μουσικής, μέσα από τα μουσικοκινητικά εργαστήρια και τα βιωματικά παιχνίδια αναπτύσσουν σταδιακά τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους δεξιότητες. Στη Γ’ δημοτικού αρχίζουμε την εκμάθηση πιανίκας ως μέσομουσικής έκφρασης και ταυτόχρονα πρακτικής κατανόησης της μουσικής σημειογραφίας. Στις τάξεις Ε’ και Στ’ δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να ενταχτούν στη χορωδία του σχολείου η οποία πλαισιώνει τις σχολικές γιορτές ενώ συμμετέχει σε φιλανθρωπικές και άλλες εκδηλώσεις.