Εργαστήρι Αγιογραφίας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχολείου μας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τομέα της αγιογραφίας, όπου διδάσκονται το σχέδιο, τη φορητή εικόνα, την τοιχογραφία και το ψηφιδωτό. Προσεγγίζουν με αυτόν τον τρόπο την τέχνη ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν την πνευματική διάσταση της αγιογραφίας.