Δημοτικό

Το δημοτικό σχολείο υποδέχεται τους μαθητές με αγάπη και σεβασμό σ’ένα περιβάλλον, όπου η γνώση συνδέεται άρρηκτα με την ψυχική καλλιέργεια και το ήθος. Η ποιοτική εκπαίδευση σ’ όλους τους γνωστικούς τομείς, καθώς και η ενίσχυση της ανάπτυξης των ικανοτήτων και των κλίσεων των μαθητών μας, αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας και ενός συγκροτημένου χαρακτήρα.

Επιδιώκεται η καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος, η αυτενέργεια και η ανάληψη πρωτοβουλιών. Ενθαρρύνονται τα παιδιά να θέτουν ερωτήματα κι όχι ν’ αναζητούν μόνο απαντήσεις. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή σε πρακτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ομαδικές και ατομικές εργασίες, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με την ερευνητική διαδικασία. Μαθαίνουν να λειτουργούν μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας, ν’ ανταλλάσσουν γνώμες και να πειραματίζονται.

Διαφοροποιούμε τη διδασκαλία, βρίσκοντας τρόπους που ενεργοποιούν τον μαθητή και προσπαθούμε να κάνουμε το μαθησιακό περιβάλλον περισσότερο βιωματικό. Η εμπέδωση και οικοδόμηση της γνώσης, τις περισσότερες φορές έχει τον χαρακτήρα μιας ευχάριστης διαδικασίας που διεξάγεται μέσα από το παιχνίδι. Σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει σ’ αυτή τη διαδικασία, είναι ο διαδραστικός πίνακας που διαθέτουν όλες οι αίθουσες του σχολείου μας.

Τέλος, εξασφαλίζονται συνθήκες ομαλής μετάβασης των μαθητών της Στ΄ τάξης στο γυμνάσιο καθώς τα παιδιά βιώνουν την καινούρια πραγματικότητα ως μια φυσιολογική συνέχεια και εξέλιξη του δημοτικού.

Η ζωή στο σχολείο

Τμήματα Ξένων Γλωσσών

Τμήμα Μελέτης

Τμήμα Χορωδίας

Τμήμα Ρομποτικής

Τμήμα Παραδοσιακών Χορών

Τμήμα Τένις

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο

Εργαστήριο Πληροφορικής

Μουσικό Εργαστήρι

Eclass

Συμβουλευτική

Βιβλιοθήκη

Αθλητισμός

Εκκλησιαστικό Βίωμα

Camp

Μαθητικοί Διαγωνισμοί

Σχολικές Γιορτές