Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Δημοτικού

Στο εργαστήριο των Καλλιτεχνικών τα παιδιά μπαίνουν καθημερινά στον ξεχωριστό κόσμο της Τέχνης.

Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις βασικές αρχές της ζωγραφικής στα έργα τους και να δουλεύουν τα υλικά τους ώστε να παίρνουν διαφορετικά αποτελέσματα και ποιότητες.

Συναντούν πολλαπλά κινήματα στην Ιστορία της Τέχνης και έργα πρωτοπόρων ζωγράφων που μεταφέρουν μηνύματα μέσων συμβολισμών.

Μέσω της διάδρασης, του θεατρικού παιχνιδιού και της συνεργασίας, εξασκούν την κίνηση, το συναίσθημα και την επικοινωνία τους.

Έτσι η φαντασία μαζί με το κριτικό πνεύμα αναπτύσσονται σε μια συνεχώς εξελισσόμενη, προσωπική, ελεύθερη έκφραση!