Τμήματα Ρομποτικής

Στα Εκπαιδευτήρια μας, σε συνεργασία με το STEM education, πραγματοποιούνται μαθήματα ρομποτικής. Οι μαθητές μέσα από δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις κατασκευάζοντας πρωτότυπες κατασκευές. Μέσα σε αυτό το ευχάριστο και συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον καλλιεργούν δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης και αντιλαμβάνονται τον διαθεματικό άξονα της γνώσης.