Τμήματα Ξένων Γλωσσών

Αγγλικά

Προνήπιο / Νηπιαγωγείο

Τα Αγγλικά διδάσκονται ως κύρια ξένη γλώσσα στα Εκπαιδευτήριά μας και η πρώτη επαφή των παιδιών με τη γλώσσα γίνεται στο Προνήπιο και εν συνεχεία στο Νηπιαγωγείο. Η διδασκαλία πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα με ειδικά επιλεγμένα βιβλία που έχουν σχεδιαστεί για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο την καλλιέργεια της αγάπης για την Αγγλική γλώσσα. Η επαφή και η εξοικείωση γίνεται μέσα από ιστορίες, τραγούδια, ζωγραφική και χειροτεχνίες και πάντα με χρήση νέων τεχνολογιών (διαδραστικός πίνακας). Με αυτόν τον ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο ενισχύεται ο προφορικός λόγος και η κατανόηση της γλώσσας και δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη των μικρών μαθητριών και μαθητών μας στο Δημοτικό όπου και συνεχίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

Δημοτικό

Στα Εκπαιδευτήριά μας δίνεται μεγάλη έμφαση στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Γι αυτόν τον λόγο άλλωστε η διδασκαλία ξεκινά από το Προνήπιο και συνεχίζεται στο Δημοτικό με γνώμονα την προώθηση της δημιουργικής σκέψης και της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών. Σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού η γλώσσα διδάσκεται με ευχάριστο και εποικοδομητικό τρόπο, με πλήθος εποπτικών μέσων και χρήση διαδραστικού πίνακα. Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι βιβλία από διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους που βασίζονται στη σύγχρονη μεθοδολογία και με θεματολογία εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών ενώ ταυτόχρονα τα βοηθά να γνωρίσουν την κουλτούρα των αγγλόφωνων χωρών. Η εμπέδωση της γλώσσας επιτυγχάνεται με συχνές επαναλήψεις, με την προώθηση της βιωματικής μάθησης και την καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος αξιοποιώντας τη μέθοδο project.

Τέλος, όλα τα παιδιά, ξεκινώντας από Δ΄ δημοτικού, έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούνται με τα πτυχία του Πανεπιστημίου Cambridge (Starters, Movers, Flyers) τα οποία αντιστοιχούν στα επίπεδα Pre A1, A1, A2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για Γλώσσες. Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές δοκιμασίες.

Γυμνάσιο / Λύκειο

Η αγγλική γλώσσα προσεγγίζεται στα εκπαιδευτήρια μας ως μάθημα πρωτευούσης σημασίας. Εξελιγμένες μέθοδοι και σκληρή δουλεια συνδυάζονται για άριστα αποτελέσματα. Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι βιβλία από διεθνώς αναγνωρισμένους εκδοτικούς οίκους που βασίζονται στη σύγχρονη μεθοδολογία και με θεματολογία εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Οι διαδραστικοί πίνακες που υπάρχουν σε όλες τις τάξεις είναι σύμμαχοι στο έργο του εκπαιδευτικού και συμπορευτές στην προσπάθεια του μαθητή να κατακτήσει τη γλώσσα όσο το δυνατόν περισσότερο και πιο σωστά. Οι μαθητές ενθαρρύνονται και κινητοποιούνται μέσω του συνδυασμού εικόνας και ήχου για συμμετοχή στο μάθημα και ωθούνται στην επίτευξη υψηλότερων αποτελεσμάτων. Περαιτέρω απόδειξη της οργάνωσης και της σημασίας που δίνουμε είναι και η χρήση ξεχωριστής διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία συνδέεται άρρηκτα με τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Τόσο οι ενδοσχολικές όσο και οι εξετάσεις πτυχίων γλωσσομάθειας θεωρούνται απόλυτα σημαντικές και προσεγγίζονται με επιμονή, υπομονή και εργατικότητα. Οι μαθητές στο σχολείο μας έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν και να επιτύχουν σε πτυχία αναγνωρισμένα διεθνώς ξεκινώντας απο το δημοτικό και φτάνοντας στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Προσφέρονται δωρεάν προαιρετικά τμήματα προετοιμασίας για τα πτυχία PET και FCE του Πανεπιστημίου του Cambridge. Τέλος, οι μαθητές στο πρώτο έτος του λυκείου έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν και να συμμετέχουν σε εξετάσεις για το CPE (certificate of Proficiency) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Οι ανάγκες και οι δυνατότητες των μαθητών λαμβάνονται υπόψιν τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και του σχολικού έτους. Ξεχωριστά μαθήματα προσφέρονται σε μαθητές σε περίπτωση δυσκολίας για αποσαφήνιση και κατανόηση. Η εμπέδωση της γλώσσας επιτυγχάνεται με συχνές επαναλήψεις, με την προώθηση της βιωματικής μάθησης και την καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικού πνεύματος.

Γαλλικά

« Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il comprend, vous parlez à sa tête. Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur » – Nelson Mandela

Τα γαλλικά είναι, με τα αγγλικά, η μόνη γλώσσα που ομιλείται και στις 5 ηπείρους. Περισσότερα από 200 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τη γαλλική γλώσσα η οποία αποτελεί βασική γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας. Θεωρείται η κατεξοχήν γλώσσα του πολιτισμού και κάθε μάθημα συνοδεύεται από ένα πολιτιστικό ταξίδι αφού δίνει πρόσβαση στον κόσμο της γαστρονομίας, της επιστήμης, της μόδας και των τεχνών. Είναι άλλωστε η γλώσσα των μεγάλων φιλοσόφων και των παγκόσμιων ιδανικών του Διαφωτισμού και συγκαταλέγεται στις αναλυτικές γλώσσες που δομούν τη σκέψη και αναπτύσσουν το κριτικό πνεύμα, καθώς το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα της επιχειρηματολογίας και της σύνθεσης. Αποτελούν αδιαμφισβήτητο προσόν στην αγορά εργασίας και συμβάλουν στη διατήρηση της γλωσσικής ποικιλότητας.

Στα εκπαιδευτήριά μας τα παιδιά διδάσκονται γαλλικά από τη Δ Δημοτικού μέχρι τη Β Λυκείου. Ως συνεργαζόμενο σχολείο με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στη ΣΤ Δημοτικού μπορούν να αποκτήσουν το πρώτο τους πτυχίο (Delf Prim A1) και στη συνέχεια, στο Γυμνάσιο ή Λύκειο, με ενισχυτικά δωρεάν τμήματα, τα πτυχία Delf Junior Α2 και Delf Junior B1. Η διδασκαλία στηρίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και σε χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ηλεκτρονικών υπολογιστών που κάνουν ευχάριστη και ταυτόχρονα αποτελεσματική την εκμάθηση της γλώσσας. Δίνεται έμφαση στη χρήση πολυμέσων που προάγουν την αυτενέργεια των μαθητών και κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους.

Το σχολείο μας λαμβάνει επίσης μέρος και έχει διακριθεί στον «Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας» που διεξάγεται κάθε χρόνο από το Γαλλικό Ινστιτούτο, σε διαγωνισμούς σχετικούς με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, καθώς και σε άλλες γαλλικές καλλιτεχνικές δράσεις, όπως «Η Μεγάλη Μπουγάδα, La Grande Lessive». Με τον τρόπο αυτό δίνουμε το κίνητρο στους μαθητές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους όχι μόνο σε επίπεδο γραμματικής και γραπτού λόγου αλλά και πολιτισμού.

Γερμανικά

Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας στο σχολείο μας ξεκινά στη Δ΄ τάξη του Δημοτικού και συνεχίζεται μέχρι και τη Β΄ τάξη του Λυκείου.Η πρώτη επαφή των παιδιών με τη γερμανική γλώσσα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό οι μέθοδοι διδασκαλίας που επιλέγονται βασίζονται κατά κύριο λόγο στην προφορική επικοινωνία, χωρίς να παραμελείται βέβαια και ο γραπτός λόγος. Με βιωματικό τρόπο μέσα από το τραγούδι, τις κατασκευές, το παιχνίδι, την προβολή βίντεο και ταινιών, οι μαθητές αγαπούν τη γλώσσα και εξοικειώνονται με αυτή.Η επαφή με τον πολιτισμό, την καθημερινότητα των γερμανόφωνων χωρών, τις γιορτές τα ήθη και τα έθιμα είναι στοιχεία στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και δουλεύονται συστηματικά και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.Για το λόγο αυτό οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που διοργανώνει κάθε χρόνο το Γερμανικό Ινστιτούτο της Αθήνας,καθώς επίσης να γίνουν συνδρομητές γερμανικών περιοδικών σύμφωνα πάντα με το επίπεδό τους.

Στη ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού οι μαθητές έχουν αποκτήσει τις γνώσεις,έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν μέρος, εφόσον το επιθυμούν, στις εξετάσεις για την Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας Fit in Deutsch 1 (A1) του Goethe Institut.Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο οι μαθητές συνεχίζουν την πορεία τους στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας και ανάλογα με την πρόοδό τους προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας επιπέδου Α2 και Β1 σύμφωνα με το Ευρωπαικό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)