Υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής

Στο σχολείο μας λειτουργεί η υπηρεσία της ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής. Θεωρήσαμε επιτακτική ανάγκη, εξαιτίας των δύσκολων καιρών που διάγουμε, να στηρίξουμε και επιστημονικά την ελληνική οικογένεια όπου στους κόλπους της μεγαλώνουν και τα παιδιά μας, οι μαθητές του σχολείου μας.

Έτσι η συμβουλευτική ψυχολόγος, του σχολείου μας παρέχει έργο σε τρεις άξονες:

 • στους γονείς – οικογένεια με την προαγωγή επιπρόσθετα της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
 • στους εκπαιδευτικούς και
 • στους μαθητές με στόχο τη μάθηση και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους

Στόχος της συμβουλευτικής

Η υπηρεσία αυτή του σχολείου μας στοχεύει στην ολόπλευρη υποστήριξη του συστήματος με το οποίο εμπλέκεται το παιδί, μέσα από:

Τα προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης

Την προαγωγή κι ενίσχυση της ψυχικής υγείας

Τη συμβουλευτική γονέων – μαθητών – παιδιών

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

Νηπιαγωγείο – Δημοτικό

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής και σε εναρμόνιση με τα εργαστήρια δεξιοτήτων σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα με τους κάτωθι στόχους:

 • Ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Αναγνώριση των συναισθημάτων
 • Διαχείριση θυμού
 • Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης των παιδιών
 • Αυτογνωσία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα
 • Διαχείριση φαινομένων επιθετικότητας
 • Θέματα εκφοβισμού
 • Ενημέρωση για εθισμό στο διαδίκτυο
 • Ενημέρωση και στήριξη κατά την εποχή της πανδημίας (covid) αλλά και στην μετά από αυτήν (μετα-covid) εποχή

Επιπρόσθετα στο Δημοτικό μας χορηγείται το ΑΘΗΝΑ test, Διάγνωσης Δυσκολιών μάθησης, είναι από τα πιο έγκυρα τεστ διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών, κατασκευασμένο στο Ψυχομετρικό εργαστήρι του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι 14 δοκιμασίες αξιολογούν το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού σε διάφορους τομείς. Αφού εντοπιστούν οι ενδοατομικές και διατομικές διαφορές μπορεί να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα παρέμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι Μαθησιακές Δυσκολίες και να βοηθηθεί ο μαθητής.

Μπορεί να χορηγηθεί επίσης και το ΕΔΕΠΠΕ (ερωτηματολόγια –Δια-προσωπικής και ενδοπροσωπικής προσαρμογής παιδιών κι εφήβων, κατάλληλο και για τις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης). Είναι ένα ψυχοδιαγνωστικό μέσο το οποίο παρέχει πληροφοριακό υλικό ως ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο για στοχευμένες διορθωτικές επεμβάσεις και ως προκριματικό υλικό για έγκαιρο εντοπισμό των μαθητών που πιθανότατα θα πρέπει να παραπεμφθούν.

Επίσης στο Νηπιαγωγείο (νήπια-προνήπια) καθώς και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού δίνεται έμφαση στο παιδικό σχέδιο μέσα από το οποίο ξεδιπλώνονται πτυχές της προσωπικότητας του παιδιού, πιθανές δυσκολίες και συναισθήματα αλλά και καταστάσεις που δεν θα μπορούσαν να εκφραστούν διαφορετικά.

Γυμνάσιο – Λύκειο

Πέρα από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας η συμβουλευτική υποστήριξη επεκτείνεται στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Εδώ δίνεται προτεραιότητα σε θέματα που προκύπτουν κατά την εφηβική ηλικία, στα οποία για να ανταποκριθούν οι μαθητές – έφηβοι χρειάζονται στήριξη τόσο από το σχολείο όσο και από την οικογένεια.

Τέλος «ακούγοντας» τον προβληματισμό των εφήβων σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση, στο χώρο των εκπαιδευτηρίων μας χορηγείται το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

Μετά τα παραπάνω ευελπιστούμε πως το σχολείο μας με τη μακρόχρονη παρουσία του στο χώρο της εκπαίδευσης θα συμβάλει ουσιαστικά στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού αλλά και στη στήριξη των οικογενειών που μας εμπιστεύονται ό,τι πολυτιμότερο έχουν: τα παιδιά τους.