17 Ιουνίου, 2024

Ενημέρωση: Σχολικός Εκφοβισμός – Δημοτικό

Οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού ευαισθητοποιήθηκαν για το σοβαρό θέμα του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού
με σχετική παρουσίαση και διαδραστικές δραστηριότητες
από μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.