4 Δεκεμβρίου, 2023

Παρουσιάσεις: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή – Γ’ Γυμνασίου


Στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου δίδαξαν με παρουσίαση power point και διάδραση φορείς Κοινωνικοποίησης,
όπως τον φορέα “Θρησκεία” και τον φορέα “Οικογένεια”.