9 Μαΐου, 2023

Πειράματα στο μάθημα Φυσικής

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ τάξης, στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής, με πολύ ενδιαφέρον και ενθουσιασμό συμμετείχαν στη παρουσίαση πειραμάτων στην τάξη. Ήταν μάλιστα πολλές οι φορές που μαθητές προετοίμασαν και παρουσίασαν στα υπόλοιπα παδιά πειράματα. Υποθέτοντας, παρατηρώντας και βγάζοντας συμπεράσματα οικοδόμησαν και
εμπέδωσαν τη νέα γνώση στα κεφάλαια της Φυσικής.