2 Μαΐου, 2023

Επίσκεψη στο κέντρο πειραμάτων “Ο Πειραματίξ”

Τα παιδιά της Στ΄ τάξης πειραματίστηκαν, παρατήρησαν και έβγαλαν σημαντικά συμπεράσματα για τον Ηλεκτρομαγνητισμό στο σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν στο κέντρο Πειραμάτων «Ο Πειραματίξ».