15 Ιουνίου, 2023

Πρόγραμμα αδελφοποίησης Θεωρητικής Κατεύθυνσης με Ισπανούς μαθητές

Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Β’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων
μας συνεργάστηκαν με ομάδα Ισπανών μαθητών του σχολείου IES Miguel Catalán στη Μαδρίτη.

Κοινό σημείο ενδιαφέροντος και συζήτησης των μαθητών ήταν τα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά.
Στο διάστημα της συνεργασίας υλοποίησαν διάφορες δράσεις μέσω ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως επικοινωνίας.