30 Σεπτεμβρίου, 2022

Βραδιά του Ερευνητή 2022

Κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατομμύρια πολίτες σε 30 χώρες σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές πόλεις μετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεπές στο ραντεβού του για ένατη συνεχή χρονιά, συνδέθηκε και φέτος με τη μεγάλη Ευρωπαϊκή γιορτή της Έρευνας “European Researchers’ Night” και διοργάνωσε τη Βραδιά του Ερευνητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και για όλα τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της Αττικής την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022. Το εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ του Πολυτεχνείου Πατησίων άνοιξε τις πύλες του και οι μαθητές μας μαζί με τους καθηγητές τους άδραξαν την ευκαιρία προκειμένου να έρθουν σε επαφή με ερευνητές του ΕΜΠ, των Πανεπιστημίων της Αθήνας και των Ερευνητικών Κέντρων. Η έμφαση τη φετινή χρονιά δόθηκε στις ερευνητικές δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, αλλά και στο ρόλο της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα για τη διασφάλιση της ειρήνης. Οι μαθητές μας ενθουσιάστηκαν αλληλεπιδρώντας σε μια σειρά από δραστηριότητες με πρωτότυπα πειράματα, επιτόπου μετρήσεις και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, επιδείξεις τεχνικών διατάξεων, επιστημονικών οργάνων και μοντέλων. Τις εντυπώσεις έκλεψε η απευθείας σύνδεση με το Cern και η επικοινωνία με τους επιστημονικούς συνεργάτες και ερευνητές.

Περισσότερες Λεπτομέρειες

https://www.ntua.gr/ntuaren/

https://researchersnight.gr