1 Δεκεμβρίου, 2021

Επίσκεψη β γυμνασίου – Σταύρος Νιάρχος

Στις 25/11, οι μαθητές της β΄ γυμνασίου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) «το κλίμα αλλάζει».

Στις 1/12, μαθητές της β΄ γυμνασίου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος «Πολιτισμός στο Πράσινο».