14 Απριλίου, 2024

Σχολικές Ταυτότητες – Δημοτικό Γαλλικά!

Τα παιδιά του τμήματος Γαλλικών της Δ’ δημοτικού εξάσκησαν τον προφορικό λόγο,
παρουσιάζοντας τον εαυτό τους (όνομα, ηλικία, εθνικότητα) και στη συνέχεια έφτιαξαν τις γαλλικές σχολικές τους ταυτότητες!!!