12 Νοεμβρίου, 2023

Επίσκεψη της Α’ Γυμνασίου

Στο Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας!

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων και τις απίστευτες επιδόσεις τους στον τομέα αυτόν γνωρίζοντας 300 περίπου τεχνολογικές εφευρέσεις του αρχαιοελληνικού τεχνολογικού θαύματος.