6 Νοεμβρίου, 2023

Α’ γυμνασίου: εκπαιδευτική μουσειοσκευή

Η εκπαιδευτική μουσειοσκευή “Αρχαία Ελληνικά Μουσικά όργανα” του Μουσείου Ακρόπολης
δίδαξε στους μαθητές της Α’ γυμνασίου βιωματικά!
Παρατηρήσαν και άκουσαν αυλό, λύρα, κρόταλα , σάλπιγγα από πιστά αντίγραφα των αρχαίων μουσικών οργάνων.