29 Ιουνίου, 2024

Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο – Δημοτικό

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων της βυζαντινής Ιστορίας της Ε’ Δημοτικού, τα παιδιά ξεναγήθηκαν
στους χώρους του Βυζαντινού και Θρησκευτικού Μουσείου και εντυπωσιάστηκαν από τα εκθέματα!!!