Φιλαναγνωσία

Σκοπός της φιλαναγνωσίας είναι η εξοικείωση του μαθητή με το λογοτεχνικό βιβλίο, ο ρόλος του οποίου θεωρείται καταλυτικός για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του, την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του, την κοινωνικοποίησή του και την ανάπτυξη της συναισθηματικής του νοημοσύνης.

Πολλά είναι τα οφέλη της φιλαναγνωσίας. Ο μαθητής αναπτύσσει την κριτική του σκέψη και βελτιώνει την μνήμη και την ικανότητα απομνημόνευσης, καθώς το διάβασμα αναγκάζει τον αναγνώστη να θυμάται ονόματα και λεπτομέρειες, προκειμένου να κατανοήσει το περιεχόμενο του βιβλίου. Επίσης, διευρύνει τη φαντασία του και εμπλουτίζει τις γνώσεις του. Μέσα από τα βιβλία γνωρίζει ανθρώπους και τόπους, ταξιδεύοντας στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Στα πλαίσια της καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας, στο σχολείο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με ικανό αριθμό τίτλων. Παράλληλα, διοργανώνονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκθέσεις βιβλίων. Τέλος, στη διάρκεια κάθε σχολικού έτους, οι φιλόλογοι αλλά και οι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων προτείνουν διάφορα βιβλία με περιεχόμενο που να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους μαθητές. Όταν, δε, ολοκληρωθεί η ανάγνωση τους γίνεται ανάλυση και συζήτηση στην τάξη ώστε τα παιδιά να εμβαθύνουν στις ιδέες και τα νοήματα που θέλει να επικοινωνήσει ο συγγραφέας στους αναγνώστες.