27 Ιουνίου, 2023

Παρουσιάσεις “Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού”- Α’ και Β’ Λυκείου

Στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού οι μαθητές της Α’ Λυκείου και της Β’ Λυκείου, παρακολούθησαν την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 παρουσιάσεις ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει.
Μαθητές των τάξεων Α’ και Β’ Λυκείου παρακολούθησαν την εισήγηση με θέμα «Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα – Κριτήρια επιλογής Ομάδας Προσανατολισμού» πραγματοποίησε η κ. Αναστασία Κοτσιαφίτου, υπεύθυνη Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. Α’ Αθήνας.
Με την ολοκλήρωση της ομιλίας οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να θέσουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τις προοπτικές των επαγγελμάτων τους, τις συνθήκες εργασίας, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για μια επιτυχημένη
σταδιοδρομία. Με ζωηρό ενδιαφέρον συμμετείχαν επίσης σε σχέδια δράσης αυτοεκτίμησης και
ενδυνάμωσης της επαγγελματικής τους ανάπτυξης.
Ταυτόχρονα μαθητές της Α’ τάξης και Β’ τάξης θετικής και τεχνολογικής παρακολούθησαν την παρουσίαση με θέμα « Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική μάθηση» με ομιλητή τον κ. Κωνσταντίνο Κοψίνη πτυχιούχο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.
Οι μαθητές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη ροή της παρουσίασης συμμετέχοντας με τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις τους, έχοντας την δυνατότητα εμπλουτισμού των γνώσεών τους. Η παρουσίαση ανέδειξε μέσα από σειρά εφαρμογών την αλληλεπίδραση διαφόρων επιστημονικών πεδίων στο πλαίσιο της σύγχρονης εποχής.
Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης συζητήθηκαν διεξοδικά οι μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές που αναδύονται
μέσα από το συγκεκριμένο πεδίο. Οι μαθητές έλαβαν ερεθίσματα σχετικά με τη σύνδεση των σχολικών μαθημάτων
με τον μετέπειτα επαγγελματικό τους προσανατολισμό.