21 Ιουνίου, 2023

Οργανισμός “Μπορούμε” – Δράση Α’ Γυμνασίου

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας, εθελοντές από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό
«Μπορούμε» επισκέφθηκαν το σχολείο μας και μίλησαν στους μαθητές της Α’ Γυμνασίου για την αξία
της μείωσης της σπατάλης των τροφίμων. Μέσα από μια όμορφη συζήτηση τα παιδιά κατανόησαν τις
συνέπειες της σπατάλης του φαγητού σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και
βρήκαν ποικίλες λύσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.