Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Γυμνάσιο – Λύκειο

Ο απώτερος σκοπός του μαθήματος των καλλιτεχνικών στο Γυμνάσιο και Λύκειο είναι να βοηθήσει τους μαθητές να εκφραστούν μέσα από την δημιουργία, αλλά και να μάθουν να αντιλαμβάνονται την τέχνη. Το μάθημα καλείται να αναπτύξει τις δεξιότητες, να ασκήσει την οπτική ικανότητα, να στηρίξει την ελεύθερη έκφραση, να εμπλουτίσει τα εκφραστικά μέσα και να καλλιεργήσει το αισθητικό κριτήριο.

Μέσα από τον ετήσιο κύκλο μαθημάτων γίνεται προσπάθεια επαφής με το πλατύ πεδίο της τέχνης αλλά και εμβάνθυνσης στο πλαίσιο του εφικτού. Στα τρία στάδια παρουσίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης των εργασιών καλύπτεται η κάθε ενότητα με στόχο την σταδιακή ανάπτυξη συμμετοχής, ενδιαφέροντος και ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης του κάθε μαθητή.