20 Δεκεμβρίου, 2023

Επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μουσείο

Η Β Γυμνασίου επισκέφτηκε το Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας
και συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κύκλοι Ολυμπισμού.

Μέσα απο τις ιστορίες Ελλήνων και διεθνών αθλητών γνώρισε τις ολυμπιακές αξίες και τρόπους εφαρμογής τους
σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.