20 Απριλίου, 2024

Σ.Ε.Π. -Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού!!

Το σχολείο μας διοργάνωσε με εξαιρετική επιτυχία στις 18 και 19 Απριλίου 2024,
Διημερίδα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
με σκοπό την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση των μαθητών μας για τον κόσμο των επαγγελμάτων.

Γονείς μαθητών και επιστήμονες σε διαφορετικά πεδία, ενημέρωσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου
και της Α’/Β’/Γ’ Λυκείου, σχετικά με τους τομείς απασχόλησης, τις προοπτικές των επαγγελμάτων τους
καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.

Με τις γνώσεις και τις καινοτόμες προσεγγίσεις τους ενέπνευσαν τους μαθητές, που παρακολουθούσαν με αμείωτο ενδιαφέρον,
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το μέλλον της επαγγελματικής τους πορείας.
Οι μαθητές πληροφορήθηκαν για διαφορετικούς επαγγελματικούς προσανατολισμούς
και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται σε διάφορους τομείς εργασίας.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση με τα παιδιά, τα οποία είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις
προς τους ομιλητές και να διατυπώσουν τους προβληματισμούς τους σχετικά με το μέλλον.