15 Νοεμβρίου, 2023

Εγγραφές σχολικού έτους 2024-2025

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-25 έχουν ήδη ξεκινήσει! Ζητήστε την ειδική προσφορά για το Νηπιαγωγείο
και την Α’ Δημοτικού για εγγραφή μέχρι 15 Δεκεμβρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες:
τηλέφωνο: 2109911622
email: teomitor@otenet.gr
https://theomitor.edu.gr/eggrafes/