2 Νοεμβρίου, 2023

Διακρίσεις βραβεία ξενόγλωσσα

Συγχαίρουμε τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων μας για την μεγάλη επιτυχία τους στην απόκτηση διπλωμάτων στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει επίσης στα παιδιά που παρέλαβαν αριστεία και ειδικούς επαίνους ξεχωρίζοντας για τις ιδιαίτερες κλίσεις τους σε τομείς όπως τα Εικαστικά, τα Μαθηματικά, ο Αθλητισμός, ο Εθελοντισμός και οι Ξένες Γλώσσες καθώς και για τη διάκριση τους σε διαγωνισμούς Μαθηματικών και Γαλλοφωνίας.
Τους ευχόμαστε ολόψυχα κάθε πρόοδο στη ζωή τους!