22 Νοεμβρίου, 2022

Επίσκεψη Γ΄ γυμνασίου – ΕΛΣΤΑΤ

Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου οι μαθητές της γ’ γυμνασίου επισκεφθήκαμε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) η οποία στεγάζεται επί της οδού Πειραιώς 46 στον Πειραιά. Εκεί μας επιφύλαξαν θερμή υποδοχή και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας ενημερώσουν και να μας ξεναγήσουν στο χώρο. Μάθαμε, λοιπόν, ότι σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο, η λειτουργία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπάγεται στον έλεγχο της Βουλής των Ελλήνων. Σκοπός της υπηρεσίας, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, είναι η συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών στοιχείων, η διενέργεια ερευνών πάνω σε διάφορους τομείς δραστηριότητας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αλλά και η δημοσίευση αποτελεσμάτων στατιστικών ερευνών σχετικά με τη ελληνική οικονομία, τις συνθήκες διαβίωσης, την δημογραφική εικόνα της χώρας κ.α. Η ξενάγηση μας ολοκληρώθηκε με την διανομή αναμνηστικού έντυπου υλικού. Αναμφισβήτητα, ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και άκρως εποικοδομητικές εκδρομές.

μαθήτρια του Γ΄ γυμνασίου