12 Φεβρουαρίου, 2023

Eπίσκεψη της Β’ Γυμνασίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο

Στο πλαίσιο ενός πρωινού γλωσσικής εμβάπτισης, το τμήμα γαλλικών της Β Γυμνασίου εξερεύνησε σήμερα το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Αρχικά οι μαθητές παρακολούθησαν παρουσίαση της ιστορίας του Ινστιτούτου και έλαβαν μέρος σε γλωσσικού χαρακτήρα δραστηριότητα. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε εργαστήριο ανακάλυψης της Βιβλιοθήκης Octave Merlier. Οι νέοι αναγνώστες διδάχτηκαν τις τεχνικές έρευνας τεκμηρίωσης, την ταξινόμηση των έργων και τους κανόνες και τις κοινωνικές συμπεριφορές που διέπουν το περιβάλλον μιας βιβλιοθήκης. Με παιγνιώδη τρόπο οικειοποιήθηκαν τους χώρους της ώστε η εκπαίδευση αυτή να τους φανεί χρήσιμη σε οποιαδήποτε μελλοντική χρήση αντίστοιχου χώρου.