Το Δημοτικό Σχολείο είναι η βάση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Το παιδί μπαίνει από την πρώτη τάξη στη γνωστική μαθησιακή διαδικασία με συγκεκριμένες προσδοκίες από το σχολικό σύστημα και με πρότυπο το πρόσωπο του δασκάλου διαμορφώνει την προσωπικότητά του.

Η σύγχρονη όμως κοινωνία φορτωμένη με πολλά αντιφατικά στοιχεία καθιστά τη θέση του σχολείου αρκετά επισφαλή γι αυτό οι γονείς εναγωνίως αναζητούν ένα σχολείο ασφαλές και αξιόπιστο να εμπιστευθούν τα παιδιά τους. Ένα σχολείο που φροντίδα και μέλημά του δεν είναι μόνο απλά η μετάδοση γνώσεων αλλά και η ουσιαστική συμβολή του στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Το όλο πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου «Η Θεομήτωρ» και η εύρυθμη λειτουργία του συντείνουν στην επίτευξη αυτών των στόχων επί εξήντα περίπου χρόνια.

 • Διδασκαλία των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε κλίμα ασφάλειας, ενθάρρυνσης και πρωτοβουλίας.
 • Διδασκαλία Αγγλικών από την πρώτη τάξη και Γαλλικών ή Γερμανικών ως δεύτερη ξένη γλώσσα κατ' επιλογή στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.
 • Διδασκαλία Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής και Χορωδίας. Καλλιέργεια Καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών.
 • Διδασκαλία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού.
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ιστορικούς και πολιτιστικούς χώρους.
 • Αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θεατρικών κ.ά. Οργάνωση καθιερωμένων θρησκευτικών και εθνικών εορτών.
 • Μηνιαίος Εκκλησιασμός.
 • Επικοινωνία με τους γονείς προσωπική και τηλεφωνική σε καθορισμένες μέρες και ώρες.
 • Προαιρετική συμμετοχή στα μαθήματα του Παραρτήματος του Ωδείου.
 • Εκμάθηση μουσικού οργάνου και θεωρητικών.
 • Προαιρετική συμμετοχή σε τμήμα παραδοσιακών χορών.